70/16 Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.; T: 5.4.2016

Evropská komise v návaznosti na poslední projednání problematiky se zástupci ČR v Bruselu, které se konalo dne 3.2.2016, stanovila dle svého vyjádření nepřekročitelný rámec, ve kterém by byla ochotna dále hledat „kompromis“ ohledně možnosti ověřovat a využívat stanoviska EIA dle z. 244/1992 Sb. Tento navržený „kompromis“ však již pro ČR znamená minimum výhod, při současné hrozbě zpochybnění postupu ověřování i u stanovisek vydaných dle z. 100/2001 Sb. Z disponibilních vyjádření zástupců Evropské komise je přitom více než zřejmé, že i kdyby byl nalezen způsob, který by ČR umožnil ověřovat a využívat stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb. u tzv. „neproblematických“ staveb, jednalo by se o způsob, který by Evropská komise stále nevnímala jako plnohodnotnou náhradu nového procesu EIA, tedy způsob dostatečný.

S ohledem na tento vývoj, kdy ani dlouhodobá, více než 8-mi měsíční, snaha vyjednat na pracovní úrovni proveditelný způsob ověřování stanovisek EIA vydaných dle z. č. 244/1992 Sb. dosud nevedla k pozitivnímu výsledku, navrhuje Ministerstvo dopravy souběžně s dalším pokračováním jednání s EK, přistoupit ke krokům, které zamezí dalšímu prodlení v přípravě klíčových staveb Aby však proces přípravy staveb doznal pouze minimálního možného zdržení a současně byly minimalizovány negativní dopady do sektoru stavebnictví, je třeba postupovat tak, jak je dále popsáno v tomto materiálu.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/