70/15 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích; T: 7.5.2015

Cílem předkládaného nařízení vlády je, v souladu s požadavky vyplývajícími z novelizace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, standardizovat formu zpracování státní energetické koncepce (dále také SEK), a to včetně vymezení vrcholových cílů státu v oblasti strategického plánování v energetice, stanovením obsahu a způsobu zpracování SEK a také obsahu a struktury analytických podkladů pro její zpracování a vyhodnocení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/