70/10 Návrh zákona o finančním zajištění; T: 21.4.2010

Návrh zákona ve vazbě na novelizační směrnici, resp. směrnici o finančním zajištění, přináší tři základní novinky v oblasti finančního zajištění:

  • rozšiřuje majetkové hodnoty, které mohou být předmětem finančního kolaterálu o tzv. úvěrové pohledávky (tj. pohledávky z úvěru, půjčky nebo srovnatelného závazkového vztahu, kde se přenechávají či poskytují peněžní prostředky v české nebo jiné měně),
  • umožňuje sjednat finanční zajištění také vybraným fyzickým osobám za předpokladu splnění zákonem daných podmínek, zásadně v souvislosti s tzv. marginovými obchody (tj. obchody prováděné s poskytnutím úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí),
  • zakotvuje vyloučení účinků sektorových předpisů, rozhodnutí soudu a správního orgánu, které upravují insolvenční, vykonávací a exekuční řízení, vstup do likvidace a nucenou správu.

Subjekty přímo dotčenými zaváděnou úpravou jsou osoby užívající finančního zajištění, které jsou označovány jako poskytovatel finančního kolaterálu a příjemce finančního kolaterálu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/