70/21 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2020; T:26.5.2021

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2020, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2020. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2020. Roční účetní závěrka SFDI je v souladu se Zákonem ověřena nezávislým auditorem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 5. 2021.