7/23 Novela nař. vl. č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci;T:20.1.2023

Předkládaným návrhem nařízení vlády je režim stropování cen elektřiny a plynu pro zákazníky doplněn o stanovení nejvýše přípustného majetkového prospěchu, který zákazník, který je velkým podnikatelem, bude moci získat odběrem energií za zastropované ceny. V souladu s DKR je stanovena různá intenzita podpory formou odběru energie za stanovené ceny pro velké podnikatele, kteří jsou energeticky náročnými zákazníky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 1. 2023 do 15h.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/