7/22 Novela vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;T:27.1.2022

Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu nutnosti úpravy maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb na úroveň odpovídající současné ekonomické situaci po osmileté stagnaci.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/