7/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek; T:9.2.2021

Návrh je předkládán z důvodu potřeby reakce na závěry pracovní skupiny EWS (Early warning system), která ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti doporučuje zařazení 49 nových látek na seznam návykových látek vzhledem k záchytům nových syntetických drog v České republice a v okolních evropských zemích. Dalším důvodem pro předložení návrhu je potřeba transpozice směrnice směrnice EU 2020/1687 o zařazení isotonitazenu mezi kontrolované látky do českých právních předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/