69/16 Nař. vl. zmírnění sociálních dopadů omezení těžební činnosti; T: 8.4.2016

Cílem návrhu je stanovit konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům (občanům České republiky) taxativně vymezených těžebních organizací, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v blízkém období v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Účelem poskytování tohoto příspěvku, který bude hrazen ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) prostřednictvím státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí (dále jen „poskytující organizace“), je zmírnění nežádoucích sociálních dopadů vyplývajících ze ztráty zaměstnání.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/