69/15 Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020; T: 29.4.2015

Vláda svým usnesením č. 815 ze dne 8. října 2014 schválila dokument „Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále jen „Strategie“), který je vůbec prvním výchozím strategickým rámcem pro zefektivnění správy a využívání prostorových informací nejen ve veřejné správě. ČR se tak přihlásila k myšlence využívání garantovaných prostorových informací pro poskytování kvalitních a efektivních služeb informační společnosti. Více o samotné Strategii na její webové stránce na adrese www.geoinfostrategie.gov.cz.

Strategie kompletně pokrývá jak potřebu veřejné správy postupně sjednocovat principy a procesy pro efektivní pořizování a správu prostorových informací v takové kvalitě a podrobnosti, aby nad nimi mohla veřejné správa činit kvalifikovaná rozhodnutí, tak také umožňuje celé znalostní společnosti, a to včetně komerčního, neziskového a akademického sektoru, využívat garantované prostorové informace. Strategie řeší tyto potřeby a možnosti také v rámci modelových příkladů, neboť je pravdou, že problematika prostorových informací je velmi široká.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/