69/14 Novela zákona o spotřebních daních; T: 9.6.2014

Prvním hlavním okruhem navrhované úpravy jsou opatření zaměřená na redukci daňových nedoplatků. Další významnou změnou je navýšení maximální výše zajištění spotřební daně, pokud je poskytováno provozovateli daňových skladů minerálních olejů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, a to ze současných 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. Materiál též obsahuje transpoziční úpravu, která vyplývá ze změny směrnice 2006/112/ES a směrnice 2008/118/ES. Kromě výše uvedených hlavních změn materiál obsahuje i minoritní úpravy, které vyplývají z uplatňování zákona o spotřebních daních v praxi.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/