69/10 Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu; T: 2.4.2010

Hlavním záměrem navrhované úpravy elektronického tržiště je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), rozšířením možností využití elektronického zadávání.

Očekávané přínosy nového systému tržišť představují v první řadě finanční úspory elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR snížením cen nakupovaných komodit v celkové roční úspoře 1,2 mld. Kč v rámci Etapy 1 a 2,1 mld. Kč v rámci Etapy 2 a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů v celkové roční úspoře 178 mil. Kč v rámci Etapy 1 a 335 mil. Kč v rámci Etapy 2.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/