69/23 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů;T:15.5.2023

Důvodem předložení je implementace prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2022/197 ze dne 17. ledna 2022 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje do právního řádu České republiky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 5. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/