69/19 Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku; T: 5.6.2019

Materiál je do připomínkového řízení předložen společně se souvisejícím materiálem „Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu“. Oba materiály jsou provázané, protože kvóty stanovené nařízením vlády jsou rozčleněny podle jednotlivých programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/