68/17 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016; T: 12.5.2017

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2016, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2016. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/