68/16 NV o energetickém auditu a energetickém posudku; T: 8.4.2016

Úprava vyhlášky je navrhovaná s cílem sjednotit výše popsaný právní stav v dané problematice.

Dále dochází k bližší specifikaci jednoho z energetických posudků za účelem jeho využití ve smyslu vyhlášky č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů a vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (Poznámka: tato vyhláška je v legislativním procesu a nahradí vyhlášku č. 478/2012 Sb.).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/