68/08 NV o chemických látkách a chemických přípravcích; T: 3.6.2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh novely vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, byla vydána v rozsahu zákonného zmocnění a nabyla účinnosti dnem 1. května 2004.

Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 369/2005 Sb. a vyhláškou č. 28/2007 Sb. Návrh variant řešení

1) Nulová varianta: Důsledek: pokud by nedošlo k regulaci – novelizaci stávající vyhlášky č. 232/2004 Sb., ČR by jako členský stát ES nesplnila svoji povinnost vyplývající ze směrnice 2006/121/ES, kde je uložena členským státům povinnost pomocí právních a správních předpisů dosáhnout souladu s uvedenou směrnicí do 1. června 2008.

2) Novelizace stávajícího předpisu: Novelizace vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. a vyhlášky č. 28/2007 Sb.

 

Odůvodnění

Materiál

Hodnocení RIA

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/