68/23 Novela vyhlášky č.155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů;T:12.5.2023

Cílem návrhu vyhlášky je úprava prováděcího právního předpisu k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v oblasti komunikace dálkově řídících pilotů bezpilotních systémů.

Návrh zavádí volací značky pro zvláštní příležitost k dočasnému užívaní, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí, maximálně však na dobu 14 měsíců. Typicky lze za dočasné využívání považovat zájmové kroužky. Současně se zavádí volací značky pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, maximálně však na dobu trvání těchto příležitostí. Do výše uvedené skupiny dočasného užívání spadají např. různá výročí, mezinárodní akce, návštěvy. Návrh dále zavádí definici rejstříkové značky letadla a nově je rovněž definováno identifikační číslo dálkově řídicího pilota bezpilotního systému.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 5. 2023.