68/22 Novela vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; T:17.5.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., se dotýká dvou oblastí. Jedná se o oblast požární ochrany staveb, ve kterých je zajišťována předškolní péče, včetně péče o dítě v dětské skupině, a oblast požární ochrany staveb, kde je umístěna dobíjecí stanice pro motorová vozidla (dále jen „vozidla“).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/