68/20 Návrh vyhlášky k z. o sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021; T:30.6.2020

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, stanoví právní rámec pro zjišťování údajů, v roce 2021. Na základě zmocnění zákona předkládá ČSÚ návrh vyhlášky, která řeší provedení tří jeho ustanovení:
– vzor sčítacího formuláře v listinné podobě (§ 16 odst. 2),
– způsob zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře pro povinnou osobu a specifikaci způsobu prokazování oprávnění ke zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře (§ 17 odst. 3),
– vzor průkazu sčítacího komisaře (§ 22 odst. 2).

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 6. 2020 na přiloženém formuláři.

/jak-na-