67/16 Novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech; T: 11.4.2016

Účelem předkládaného návrhu zákona je zavedení označení údaje o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu. Toto označení by mělo být doplněno do informačního systému evidence obyvatel, do základního registru obyvatel a do informačních systémů cizinců. Z informačních systémů tak bude možné získat informaci, že se občan na této adrese fakticky nezdržuje.

Podle stávající právní úpravy by měl být od 1. ledna 2017 údaj o trvalém pobytu uvedený v občanském průkazu nepovinně uváděným údajem. Předložený návrh zákona zrušuje tuto úpravu, údaj o adrese místa trvalého pobytu by měl nadále zůstat povinně uváděným údajem v občanském průkaze. Jedná se o významný osobní údaj, jehož prokazování jinými způsoby by pro občana bylo neúměrně složité.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/