67/15 Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR; T: 29.4.2015

Vládě České republiky je předkládán materiál popisující současnou situaci v oblasti sběru a výkupu kovových odpadů. V této oblasti dlouhodobě dochází k výskytu negativních jevů, jakými jsou krádeže, výkup zakázaných předmětů, finanční úniky, ohrožování zdraví obyvatel a poškozování veřejné infrastruktury.

 

Materiál v první části podrobně analyzuje současnou právní úpravu v oblasti výkupu kovových odpadů v ČR a dalších evropských státech a celkový rozsah problému. V druhé části jsou na základě zjištěných skutečností navrhovány tři varianty řešení, jak negativním jevům v této oblasti předcházet.

 

  • Varianta 1 – Zavedení bezhotovostní platby při výkupu kovových opadů
  • Varianta 2 – Zákaz výkupu kovových odpadů od fyzických osob
  • Varianta 3 – Komplexní systémová změna – společný přístup orgánů státní správy

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/