67/10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů; T: 5.4.2010

Hlavní část předkládaného materiálu tvoří informace o dosavadním průběhu Projektu. Hodnocení celkových dat obsahuje přehled o počtu podaných podnětů (více než 2370), formách jejich řešení, o předmětu sporu, přehled využívání Projektu z pohledu regionálního členění atd. Nedílnou součástí je i přehled o čerpání finančních prostředků na realizaci pilotní fáze Projektu.

II. část materiálu obsahuje návrh na další fungování Systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Výsledky pilotní fáze prokázaly opodstatněnost Projektu a opravňují ke konstatování, že ustavení této formy řešení spotřebitelských sporů naplňuje svůj účel. Zejména mezi spotřebiteli ale i podstatnou částí podnikatelské veřejnosti je na řešení sporů touto cestou nahlíženo jako na dobrou a účelnou cestu k oboustranné spokojenosti. Navrhuje se tady pokračovat v realizaci stávajícího již v praxi osvědčeného systému při zachování základních kritérií – tj. transparentnost a objektivita, přístupnost široké veřejnosti a dobrovolnost.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-