67/08 Nařízení vl. – opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou; T: 2.6.2008

Cílem navrhovaného nařízení vlády je upravit některá opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou. Vzhledem ke svému adaptačnímu charakteru se návrh nařízení vlády soustředí na problematiku, která není přímo upravena příslušnými přímo použitelnými předpisy ES, a jejíž specifikace je pro administraci některých opatření společné organizace trhu v České republice nezbytná. V roce 2007 začala v Evropské unii reforma společné organizace trhu v sektoru ovoce a zeleniny.

Základním cílem reformy je zvýšení konkurenceschopnosti a tržní orientace odvětví, snížení výkyvů v příjmech zemědělců vlivem krizí na trhu, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zachování a ochrana životního prostředí. Dochází k novému stanovení kritérií uznání operačních programů organizací producentů. Povinností státu je rovněž stanovit tzv. „Vnitrostátní rámec sektoru ovoce a zeleniny pro operační programy týkající se environmentálních opatření“. Ten je předmětem schvalovacího řízení v Komisi EU. Rámec se stanovuje jako neúplný, je možné ho v ročních cyklech měnit a doplňovat. Vnitrostátní rámec byl odeslán Komisi EU v březnu 2008. Komise EU má povinnost vyjádřit se do tří měsíců, nicméně předpokládáme schválení Vnitrostátního rámce v průběhu května 2008. Další novou povinností státu je stanovení tzv. „Vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy organizací producentů“, která však již není předmětem schvalovacího řízení v Komisi. Jejím obsahem jsou všechna rozhodnutí a ustanovení schválená členským státem podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 1182/2007, tzn. včetně Vnitrostátního rámce.

Odůvodnění

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/