67/23 Novela nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh;T:12.5.2023

Důvodem předložení je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh. Změna směrnice řeší zajištěni minimální společné interoperability mezi rádiovými zařízeními a nabíjecími zařízeními pro tato rádiová zařízení a řeší jakýkoli budoucí vývoj na trhu, jako je vznik nových kategorií nebo tříd rádiových zařízení, u nichž dochází ke značné roztříštěnosti, pokud jde o nabíjecí rozhraní a komunikační protokoly pro nabíjení, a jakýkoli vývoj technologie nabíjení. Je rovněž nutné zohlednit budoucí změny požadavků na označování, například pro nabíjecí zařízení nebo nabíjecí kabely, nebo další technologický pokrok.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 5. 2023.