67/21 Návrh vyhl. k provedení zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech; T:21.5.2021

Návrh vyhlášky je předkládán s cílem zajistit provedení příslušných ustanovení nového zákona o občanských průkazech, který má být účinný od 2. srpna 2021. Od tohoto data bude závazné a přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, na které se adaptuje právní řád České republiky. Návrh vyhlášky stanoví zejména vzor nových občanských průkazů, nosiče dat, jimiž se občanský průkaz opatří, a požadavky na ně, data pro elektronické využití občanského průkazu či způsoby vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu.

Materiál je ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/