67/20 Návrh vyhlášky o seznamu potravin, T:26.6.2020

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích nově umožňuje uvádět na potravině informaci slovy „česká potravina“ nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky. Potraviny, vyrobené ze složek (surovin) nepěstovaných z klimatických důvodů v České republice, ale tradičně v České republice vyráběné, jako je čokoláda a výrobky z ní, káva a kávoviny nebo rýžové extrudované a pufované výrobky proto stále nelze označovat jako českou potravinu. Proto je překládán i v souladu se zákonem tento prováděcí právní předpis, který stanoví seznam potravin majících nárok být označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 6. 2020 na přiloženém formuláři.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/