66/17 Návrh podpory znevýhodněných venkovských oblastí; T: 12.5.2017

Návrh podpory znevýhodněných venkovských oblastí – Materiál reaguje na dlouhodobý negativní trend, kdy dochází k významné polarizaci obcí v závislosti na jejich geografické poloze a nastavuje vhodnou formu podpory skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Iniciační materiál pro vznik pracovní skupiny na podporu podnikání ve znevýhodněných venkovských oblastech.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/