66/16 Nař. vl. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; T: 29.3.2016

Cílem návrhu zákona je uvedení předpisu do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny je třeba promítnout i v prováděcích předpisech k zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/