66/14 NV o potravinách a tabákových výrobcích; T: 28.5.2014

Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury stanoví, že produkty rybolovu a akvakultury mohou být nabízeny k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli, pouze pokud jsou označeny obchodním označením druhu. Členské státy jsou povinny sestavit a zveřejnit seznam obchodních označení přípustných na jejich území.

Od 13. 12. 2014 nabude v plném rozsahu účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, které rozšiřuje povinnost označit produkty rybolovu a akvakultury při uvádění na trh pro konečného spotřebitele nejen obchodním označením příslušného druhu, ale také jeho vědeckým názvem.
V případě neřešení problému a ponechání stávajícího stavu bude docházet k administrativní zátěži provozovatelů potravinářských podniků, ztížení uvádění nových druhů ryb a produktů rybolovu a akvakultury na trh v České republice, včetně finančního dopadu na pořízení obalů vyhovujících platné právní úpravě a současně nesplnění požadavků vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/