66/10 Nař. vl. o standardních formulářích pro smlouvy na dočasné užívání ubytovacího zařízení; T: 13.4.2010

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovení závazné formy a obsahu formulářů, které musí dodavatel poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna. V těchto formulářích jsou uvedeny základní informace, které napomáhají spotřebiteli při jeho rozhodování o zamýšleném uzavření smlouvy. Další samostatný formulář je určen pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Mezi základní informace uvedené ve formulářích patří například jasné určení dodavatele, přesný popis předmětu plnění, určení ceny a dalších nákladů spojených s uzavíraným kontraktem, poučení o právu na odstoupení od smlouvy nebo další informace týkající se předmětného ubytovacího zařízení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/