66/23 Novela vyhlášky č.157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení;T:12.5.2023

Cílem předkládaného návrhu je úprava prováděcího právního předpisu k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v oblasti stanic pro komunikaci dálkově řídících pilotů letadel bez pilota. Současná právní úprava nereaguje na vývoj v oblasti komunikace dálkově řídících pilotů bezpilotních systémů. Proto je třeba upravit prováděcí právní předpis s ohledem na technologický pokrok v oblasti bezpilotních prostředků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 5. 2023.