66/21 Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027); T:20.5.2021

Cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie na českou ekonomiku a podnikatele, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových řetězcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. Samotný program je strukturován do šesti priorit, z toho pět věcných se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace; rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků; rozvoj digitální infrastruktury; posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnější nakládání se zdroji.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2021.