66/20 Koordinace podpory strategických technologií a produktů, T:18.6.2020

Materiál reaguje na situaci spojenou s šířením epidemie koronaviru COVID-19, která s sebou ponese i do budoucna významné dopady do ekonomiky. Ukazuje se, že bude  potřeba efektivněji koordinovat a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je nezbytná pro strategickou bezpečnost státu. Aby tohoto mohlo být efektivně dosaženo, je nezbytné detailněji analyzovat možný vývoj a na základě analytických vstupů nastavit dlouhodobou podporu výzkumu, vývoje, investic, certifikací, produkce či nákupů strategických produktů a technologií. Koncepční uchopení této agendy pomůže také efektivněji nasměrovat podporu inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti českých firem v souladu s Inovační strategií ČR 2019-2030, stejně tak jako celkové strategické odolnosti České republiky.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 6. 2020 na přiloženém formuláři.

/jak-na-