66/18 Novela zákona o léčivech; MIMOŘÁDNÝ T: 21.6.2018

Novela zákona o léčivech se předkládá za účelem implementace prováděcích nařízení Komise v přenesené působnosti, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 v otázce inspekčních postupů a správné výrobní praxe pro hodnocené léčivé přípravky, a dále se implementuje směrnice Komise (EU) 2017/1572, a to pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/