65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E; T: 11.5.2017

Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice. Navrhované změny povedou ke zpřehlednění právní úpravy a v důsledku toho ke zvýšení právní jistoty adresátů právní úpravy na úseku zbraní a střeliva (žadatelů, zkušebních komisařů, příslušníků Policie České republiky a osob provozujících střelnice). Těchto cílů lze dosáhnout pouze změnou současné právní úpravy.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/