65/14 Novela zákona o přestupcích; T: 3.6.2014

Navrhovaná úprava postihuje recidivu páchání přestupků zejména odstupňováním výše dosavadních sankcí. Za tím účelem se zavádí evidence vybraných přestupků. Ta bude kromě postihu recidivy sloužit také k přezkumu přestupkové zachovalosti podle zvláštních zákonů.

Související soubory

/jak-na-