65/10 Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy; T: 5.4.2010

Cílem materiálu je eliminace požadavků environmentálních právních předpisů v ČR, které jsou v některých případech přísnější, než v dalších státech Evropské unie nebo jdou svými požadavky nad rámec legislativy Evropských společenství, a tím v konečném důsledku negativně ovlivňují konkurenceschopnost českého průmyslu.

Implementace požadavků evropské environmentální legislativy je spojena s významnými finančními dopady na veřejný i soukromý sektor. Celkové investiční náklady vynaložené v ČR v roce 2008 na ochranu životního prostředí představují 20,3 mld. Kč.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/