65/23 Systémové snižování zátěže podnikatelů a výstupy z přeměření za rok 2022;T:5.5.2023

Materiál obsahuje informace o realizovaných krocích se záměrem snížit zátěž na podnikatele a zlepšit podnikatelské prostředí v České republice. Cílem je o konkrétních výsledcích provedeného přeměření zátěže podnikatelů informovat. Za účelem zefektivnění procesu přeměření byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořena online „Databáze informačních povinností“, ve které byla provedena aktualizace seznamu povinností pro podnikatele, doplněny případné nové povinnosti zavedené od posledního přeměření z roku 2016, a to se stavem k 1. 1. 2023.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 5. 2023.