65/21 Návrh nařízení vlády – zbraně a střelivo, T:28.5.2021

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, zohledňuje změny, které přinesla novela zákona o zbraních provedená zákonem č. 13/2021 Sb. Zmíněná novela zákona provedla významné změny v členění zbraní do jednotlivých kategorií, zejména vytvořila novou kategorii zbraní C-I a změnila výčet zbraní zařazených do kategorie D.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 5. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/