65/20 Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020; T: 15. 6. 2020

Materiál obsahuje informaci o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 v období červen 2018 – květen 2020 v kontextu strategie Digitální Česko. V rámci Informace jsou popsány hlavní výsledky implementace Strategie, kterých bylo v hodnoceném období dosaženo. Materiál obsahuje návrhy konkrétních opatření na podporu uvedení dosažených výsledků do běžného užívání včetně vypracování návrhu potřebných změn současného regulačního rámce oblasti prostorových informací.

Připomínky posílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 6. 2020.

/jak-na-