65/19 Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony; T: 11.6.2019

Realizace projektu MOJE daně a plnění Programového prohlášení vlády a Plánu legislativních prací vlády.

Než bude pozdě