65/18 NV o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019; T: 26.6.2018

Návrh stanovuje konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 na základě zákonem stanovených kritérií. Cílem navrhované úpravy je zvýšení ochrany spotřebitele naplněním zmocnění obsaženého v zákoně.