64/17 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016; T: 5.5.2017

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 obsahuje především informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled a počet subjektů zapojených do rutinního provozu NEN, údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek, soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv a výběrů poddodavatele, a to jak podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/