64/16 Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny; T: 29.3.2016

Usnesením vlády České republiky č. 912 ze dne 9. listopadu 2015 byl vysloven souhlas s návrhem ČÁSTI A Projektu, která se týká zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

Nyní se vládě předkládá ke schválení ČÁST B Projektu, která se týká zaměstnanců z Ukrajiny, kteří spadají do kategorie středně a nízko kvalifikovaných pracovníků. Současně se navrhují dílčí úpravy projektu v ČÁSTI A.

Zajišťování termínu pro podání žádosti o pobytový titul (zaměstnanecká karta) pro žadatele s kvalifikací v technických profesích, kteří jsou dlouhodobě vysoce poptáváni českými zaměstnavateli, je na Ukrajině obtížné z důvodu naplnění, resp. přeplnění kapacit zastupitelských úřadů (dále jen „ZÚ ČR“). V mnoha případech je žádoucí řešit z pohledu zájmů ČR přijetí jejich žádosti rychle.

ČÁST B Projektu nenarušuje český trh práce. V rámci ČÁSTI B Projektu mohou být obsazována pouze pracovní místa v přesně specifikovaných profesích. Jedná se o technické profese vzešlé z analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, ze které vyplynulo, v jakých konkrétních profesích jsou pracovní místa dlouhodobě obtížně obsaditelná z pracovních zdrojů dostupných v rámci České republiky. Pozice budou standardním způsobem zveřejněny v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a bude na nich prováděn test trhu práce (primárně budou místa nabízena evidovaným uchazečům o zaměstnání; teprve poté, co se místo nepovede v době 30 dnů obsadit, budou nabízena uchazečům z Ukrajiny).

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/