64/13 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek; T: 14.5.2013

Zákon reguluje dostupnost zejména tabákových výrobků a alkoholických nápojů a přispívá tak ke snížení nabídky těchto výrobků zejména u dětí a mladistvých, a zahrnuje dále opatření týkající se snížení rizik souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, jako je ochrana před nepřímým tabákovým kouřem v prostředí, podmínky vyšetření na přítomnost alkoholu a jiné návykové látky či omezení vstupu na určité typy míst pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Nastavuje koordinační mechanismy a rámec protidrogové politiky včetně vymezení odpovědnosti orgánů státní správy, krajů, obcí a dalších institucí při její tvorbě a provádění a určuje kontrolní orgány a sankce za nedodržení vybraných povinností.

Dotčené subjekty:

Fyzické a právnické osoby podnikající zejména:

  • v oblasti výroby, distribuce a prodeje tabákových výrobků, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů,
  •  v oblasti hostinské činnosti.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/