64/10 Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců; T: 1.4.2010

Předkládaný materiál hodnotí situaci týkající se sběru a zpracování statistických údajů souvisejících s migrací a integrací cizinců na území České republiky podle tématických oblastí, které jsou v kompetenci různých resortů, a možnosti využití těchto údajů pro publikační účely zajišťované Českým statistickým úřadem. Zvláštní pozornost je věnována implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících.

Důležitou součást dokumentu představují návrhy opatření pro zkvalitnění informační základny o cizincích v České republice, vycházející z vnitrostátních požadavků i požadavků mezinárodních institucí, včetně časového harmonogramu jejich realizace. Dokument byl vypracován s využitím velké řady právních předpisů a dalších materiálů relevantních dané problematice. Zohledňuje požadavky Eurostatu, jakožto i jiných mezinárodních institucí na statistické informace v oblasti zahraniční migrace a integrace cizinců.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-