64/09 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2008; T: 2.4.2009

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže za rok 2008 obsahuje:

• zhodnocení současného stavu v rovných příležitostech pro ženy a muže, včetně informace o činnosti nestátních subjektů v prosazování rovných příležitostí žen a mužů,

• popis plnění úkolů uložených vládou pro prosazování rovnosti žen a mužů.

Úkoly, které vláda uložila usnesením č. 540 z 14. května 2008 k prosazování rovných příležitostí žen a mužů, pokrývají problémové oblasti, ve kterých ženy a muži nemají rovné příležitosti. Jde vesměs o dlouhodobá opatření a jejich plnění je stále aktuální. Přestože jsou resorty, které tyto úkoly plní kvalitně, ze strany některých resortů ještě zbývá prostor pro důslednější realizaci. Smyslem uložených úkolů není jejich formální plnění, ale jejich skutečná realizace v praxi. Aktivnější přístup k plnění již přijatých úkolů by významně přispěl k vytváření a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.

 

 Pro vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže se navrhují rovněž nové úkoly, zaměřené zejména na dotační programy, realizace informačních akcí, legislativní úpravu pro zvýšení počtu žen v politice.

 

Finanční dopady na státní rozpočet dle návrhu Aktualizovaných opatření činí 10mil. Kč na informační kampaň zaměřenou na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a 10mil. Kč na nově zřizovaný dotační program na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže. Pro zavedení a správu dotačního programu je dále zapotřebí na Úřadu vlády zřídit dvě pracovní místa. Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže má dlouhodobě pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. 

Materiál

Příloha

Předkládací zpráva

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/