64/23 Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon);T:2.6.2023

Cílem je zpřehlednit právní úpravu pobytu cizinců, digitalizovat pobytovou agendu vykonávanou Ministerstvem vnitra (včetně nastavení procesních pravidel pro elektronické řízení o pobytu), umožnit evidenci všech cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR (prostřednictvím povinné registrace občanů Evropské unie k přechodnému pobytu delšímu 90 dnů), podpořit odpovědnost subjektů podílejících se na procesu migrace (prostřednictvím zavedení institutu tzv. garanta), omezit zastupování cizinců neprofesionálními zplnomocněnými zástupci (nastavením podmínek pro zastupování cizinců v pobytových řízeních).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/