64/22 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů; T:18.5.2022

Současně s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, a to z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, z. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, z. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, z. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, z. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a z. č. 234/2014 Sb., o státní službě .

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/