64/21 Novela vyhlášky v souvislosti s přijetím novely z. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, a z. č. 242/2016 Sb., celního zákona; T:21.5.2021

Předkládaný návrh vyhlášky je doplněním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který je aktuálně projednáván v Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 867. Klíčovým tématem zmíněného návrhu zákona je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). V návaznosti na tyto změny v oblasti daně z přidané hodnoty je nezbytně nutné rovněž provést změny ve formulářových podáních, a to jak ve formuláři přiznání k dani z přidané hodnoty, tak ve formulářích pro zvláštní režim jednoho správního místa (registrační formuláře).

Materiál je ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/